previous next


Lijm het driehoekje gemarkeerd met 'T' op 1 a 2 mm van de tip-rib. dit driehoekje is straks de zijkant van de aileron.

Page: 27 of 57 (47%)